Over IC-platform

IC-Platform is het inkoopplatform voor (branche) organisaties/bedrijven in de Benelux .

 

Door volumebundeling en het coöperatief afsluiten van raamcontracten met leveranciers m.b.t. de inkoop van producten en diensten is IC-Platform in staat een beter rendement voor haar leden te realiseren.

 

Werkwijze
• Kostenvoordelen door volumebundeling
• Bundeling van kennis
• Deelname op basis van “cure and pay” principe

 

Direct inkoopvoordeel
Vrijwillige deelname
Al rendabel bij deelname aan enkele contracten
Aantrekkelijke lidmaatschapsfee
Expertise & advies
Continue benchmarken
Onafhankelijk
Transparant

 

Hoe werkt het?

Inkoopcollectief IC-Platform bundelt de inkoop van vele (branche) organisaties/bedrijven in de Benelux en kan daardoor de beste prijs, betalings- en leveringscondities bedingen.

Via ons platform kunnen alle goederen/diensten bij verschillende leveranciers besteld en/of opgevraagd worden. 

Lid worden kan alleen als uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en na goedkeuring door IC-Platform.

Lid worden?

Meld u dan hier aan